ติดต่อเชิดชัยทัวร์
  • หมอชิต สายเหนือ : 02 9360198

  • หมอชิต สายอีสาน : 02 9360253, 02 9360611

  • เอกมัย สายตะวันออก : 02 3912237, 02 3912804

Welcome to Cherdchai Tour

เส้นทางเดินรถ

บริการรถปรับอากาศ ในเส้นทางสายเหนือ, สายอีสาน และสายตะวันออก

สำรองที่นั่ง

ติดต่อที่บูธจำหน่ายตั๋วทุกแห่งของเชิดชัยทัวร์, ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และ 1188

รับ-ส่งพัสดุ

ติดต่อที่บูธจำหน่ายตั๋ว หรือชานชาลาจอดรถของเชิดชัยทัวร์